CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

Nhằm đem lại sự tiện lợi cho khách hàng khi mua sắm, chúng tôi có hỗ trợ giao hàng tận nơi.

  Bảng 01: Bảng mô tả tuyến dịch vụ:
 • Vùng 1: Từ Bình Định trở vào các tỉnh miền Nam
 • Vùng 2: Từ Quảng Ngãi ra tới Quảng Bình
 • Vùng 3: Từ Hà Tĩnh trở ra các tỉnh miền Bắc

Lưu ý: 03 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hồ Chí Minh không nằm trong 3 phân vùng trên.

Tuyến Lộ trình
Nội Tỉnh Hà Nội <=> Hà Nội
Đà Nẵng <=> Đà Nẵng
Hồ Chí Minh <=> Hồ Chí Minh
Tỉnh X vùng 1 <=> Tỉnh X vùng 1
Tỉnh X vùng 2 <=> Tỉnh X vùng 2
Tỉnh X vùng 3 <=> Tỉnh X vùng 3
Tỉnh X vùng 3 <=> Tỉnh X vùng 3
Nội vùng Hà Nội <=> Vùng 3
Đà Nẵng <=> Vùng 2
Hồ Chí Minh <=> Vùng 1
Nội vùng tỉnh Vùng 3 <=> Vùng 3
Vùng 2 <=> Vùng 2
Vùng 1 <=> Vùng 1
Liên Vùng Đặc biệt Hà Nội <=> Đà Nẵng
Đà Nẵng <=> Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh <=> Hà Nội
Liên vùng Hà Nội <=> Vùng 1/Vùng 2
Đà Nẵng <=> Vùng 1/Vùng 3
Hồ Chí Minh <=> Vùng 2/Vùng 3
Liên vùng tỉnh Vùng 3 <=> Vùng 1/Vùng 2
Vùng 2 <=> Vùng 1/Vùng 3
Vùng 1 <=> Vùng 2/Vùng 3

Tuy nhiên, cũng có trường hợp việc giao hàng kéo dài hơn nhưng chỉ xảy ra trong những tình huống bất khả kháng như sau:

 • Nhân viên chophienonline.vn liên lạc với khách hàng qua điện thoại không được nên không thể giao hàng.
 • Địa chỉ giao hàng bạn cung cấp không chính xác hoặc khó tìm.
 • Số lượng đơn hàng của chophienonline.vn tăng đột biến khiến việc xử lý đơn hàng bị chậm.
 • Đối tác cung cấp hàng cho chophienonline.vn chậm hơn dự kiến khiến việc giao hàng bị chậm lại.
 • (*) Vận chuyển giao hàng trên toàn quốc với nhiều đối tác vận chuyển.

  Top Home

  Địa chỉ giao hàng

  x